Redes informáticas

XARXES INFORMÀTIQUES

A INSMUN SL, amb el nostre personal especialitzat, efectuem l’estesa de la xarxa informàtica de l’edifici, local o habitatge amb cable UTP en les diferents categories i connectat al rack amb el gripatge del cablejat. També portem a terme el muntatge de racks amb ubicació interior de panells 19” i d’accessoris amb equipaments auxiliars. Certifiquem tots els punts de connexió en el lloc de treball i en la instal•lació en general.Instal.lacions elèctriques | Xarxes informàtiques | Aire condicionat i climatització | Calefacció en tots els sistemes | Fontaneria | Energies renovables | Ventilació d’espais | Xarxes contra incendis | Sistemes de detecció |

INSMUN, S.L.

C/Cerdanya, 48
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 661 30. 16 / Fax 93 630 42 53
insmun@insmun.com