Fontanería

FONTANERIA

A INSMUN SL efectuem tot tipus d’instal.lacions de canonades per a la conducció de líquids amb els materials més recomanables del mercat: coure, polietilè, PEP, PVC, etc., per a indústries, comerços i habitatges

  • Instal.lacions d’interior d’habitatges i serveis generals.
  • Rehabilitació de comunitats amb la substitució de dipòsits per comptadors d’aigua directa.
  • Substitució de bateries i muntants de subministrament individual.
  • Instal.lació de regs per degoteig, aspersió amb difusors, electrovàlvules i central de programació de zones.
  • Instal.lació de xarxes de desguassos amb PVC i polipropilè insonor, amb junta o encolatge.

Estenem els corresponents certificats d’indústria de les instal•lacions efectuades.Instal.lacions elèctriques | Xarxes informàtiques | Aire condicionat i climatització | Calefacció en tots els sistemes | Fontaneria | Energies renovables | Ventilació d’espais | Xarxes contra incendis | Sistemes de detecció |

INSMUN, S.L.

C/Cerdanya, 48
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 661 30. 16 / Fax 93 630 42 53
insmun@insmun.com