Energías Renovables

ENERGIES RENOVABLES

A INSMUN SL, amb l’afany de no quedar-nos enrere pel que fa als avenços tecnològics, estem preparats per a l’execució de sistemes d’energia solar tèrmica per a la generació d’aigua calenta sanitària i calefacció, una font inesgotable d’energia solar aplicada als usos domèstics i industrials.

Comptem amb un equip de personal capacitat i preparat amb cursos de reciclatge que treballa en col.laboració amb els tècnics dels projectes per garantir la satisfacció dels nostres clients.

Utilitzem material de plaques solars, acumuladors, circuladors i tota la resta d’accessoris de reconegudes marques del mercat pel que fa als sistemes de captació i així optimitzem al màxim el rendiment del conjunt.

Recomanem la utilització de les energies renovables, tenint en compte que les inversions realitzades són generalment amortitzades sense ajut extern.Instal.lacions elèctriques | Xarxes informàtiques | Aire condicionat i climatització | Calefacció en tots els sistemes | Fontaneria | Energies renovables | Ventilació d’espais | Xarxes contra incendis | Sistemes de detecció |

INSMUN, S.L.

C/Cerdanya, 48
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 661 30. 16 / Fax 93 630 42 53
insmun@insmun.com